Trammiteede tänavaruumi uuring

Trammiteede tänavaruumi uuringu koostamine, milles koostati ja modelleeriti läbi Tallinna ja Harjumaa ühtne liinivõrk. Töö põhjal saab hinnata teenustasemete planeerimise põhimõtteid, tänase liinivõrgu strateegilise taseme probleemkohti ja ühte võimalikku lahendust liinivõrgule, mis defineerib ka olulisemad liinikoridorid ja suuremad ümberistumise sõlmpunktid.

Info projekti kohta

2022 oktoobris valmis T-Model ja Liikuvusagentuuri koostöös Trammiteede tänavaruumi uuring.
Uuringu lähteülesande kohaseks eesmärgiks oli:
• trammitee ruumivajaduse ja tehnilise teostatavuse lahendamine ning olemasolevate trammiteede täpsustamine ja nendega sidumine.
• tänavaruumi terviklik ümberkujundamine tulenevalt trammitee lisandumisega tänavaruumi;
• keskkonnasõbralike liikuvuste soodustamine: ühistransport (tramm), jalakäija, jalgratas, mikroliikur;
• ruumivajaduse sh erakinnistute kaasamise vajaduse ja tehniliste keerukuste (probleemkohtade) kaardistamine ja kirjeldamine.
Töö käigus tekkis palju häid ideid ja lahendusi. Võiks öelda, et uuring on päris hea lähtematerjal võimalikele järgnevatele projekteerimisetappidele. Andsime omalt poolt parima, et koostada nimetatud põhimõtetest lähtuvad lahendused. Mõned näited eskiisidest iseloomulikest kohtadest: