Hoonete lammutusprojektides sisaldub järgnev:

  • Hoonete ja ehitiste põhikonstruktsioonide kirjeldus
  • Tehnovõrkude ühenduste väljalülitamise kirjeldus
  • Lammutustööde organiseerimine ja plaan
  • Lammutustööde teostamise tehnoloogia
  • Keskkonnakaitse alased meetmed
  • Lammutustööde ohutuse meetmed
  • Lammutusjäätmete utiliseerimise kava ja nende võimalik taaskasutamine
  • Liikluskorraldusskeemid liikluse ümberkorraldamise skeemid

Hoolitseme selle eest, et projekt vastaks kõigile nõudmistele, saaks vajalikud kooskõlastused ja lammutusloa.