Koostame ehitusprojekte nii uute tänavate rajamiseks kui olemasolevate ümberehitamiseks.

  • Tavapäraselt sisaldab see järgnevat:
  • Analüüsime lähteandmeid
  • Töötame välja lahenduse vastavalt tellija vajadustele
  • Vormistame projektlahenduse
  • Vajadusel 3D mudelina koos infosisuga (BIM)
  • Kooskõlastame vajalike asutustega (maaomanikud, kohalik omavalitsus, Maanteamet, tehnovõrkude valdajad jne)
  • Taotleme EHR-ist ehitusloa
  • Nõustame ehituse ajal

Hoolitseme selle eest, et klient saaks meilt head nõustamisteenust ning rajatise ehitatusmaksumus oleks optimaalne.