T-Model
Alati head teed!

Võta ühendust

MEIST

OÜ T-Model on 2006. aastal loodud inseneribüroo. Teede projekteerimine on meie spetsialiteet

Tänavate ja teede projekteerimine – inseneribüroo OÜ T-Model


Teede projekteerimine ja T-Model, miks meid valida?

 • logodKogemused. Meie inseneribüroo on asutatud rohkem kui 14 aastat tagasi ning umbes sama kaua on meie kõige staažikamad töötajad siin ametis olnud. Meil on pikaaegsed kogemused ja teame kõike teemadel: teede projekteerimine ja tehnovõrkude projekteerimine.
 • Litsentsid. Tegutseme valdkonnas, kus vastutavatel töötajatel peab olema riiklikult tunnustatud haridus ja erialal tegutsemist lubav kutsetunnistus. Meie büroos töötab seitse erialase haridusega inimest, kellest neljal on ka kutsetunnistus.
 • Täisteenus. Tunneme oma koostööpartnereid ja allhankijaid hästi ning töödes, mida ise piisavalt hästi ei oska, kaasame ala parimad tegijad.
 • Hea lõpphind. Projekteerimise kulud on 5–10% ehituse koguhinnast ning me oleme kindlad, et koostades korraliku projekti, jäävad ära ootamatud lisakulud.
 • Kaasaegselt juhitud ettevõte. Pöörame suurt tähelepanu sellele, et olla kursis eriala uue oskusteabega ning panna kogu meeskond pingutama kvaliteedi nimel. Ettevõttes on juurutatud ISO 9001 kvaliteedi juhtimise süsteem. Osaleme valdkonna arengut toetavates organisatsioonides – Digitaalehituse Klaster ja Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit (EKEL).
 • Uuendustele avatud. Anname enesearenguks ja – teostuseks võimaluse noortele innukatele tegijatele, toetame teedeehituse tudengitele stipendiumi maksmist Peep Sürje fondi kaudu.
 • Tehtud tööd on nähtavad siin

 

Teede projekteerimine

Ehitusprojektide koostamine nii uute tänavate rajamiseks kui olemasolevate ümberehitamiseks. Võtame arvesse, milline on (või saab olema) liikluskoormus, kust lähevad kaugkütte- ning kanalisatsioonitorud ja kaablid, milline on plaanitav haljastus jne.

Võta ühendust

Teenuse ikoon

Peaprojekteerimine

Teede projekteerimisega kaasneb enamasti vajadus projekteerida ka muid infrastruktuuri osasid. Oma heade partnerite abiga koostame ka muude vajalike eriosade projektid ja tellime projekteerimiseks vajalikud uuringud.

Hoolitseme selle eest, et projekt vastaks kõigile nõudmistele, saaks vajalikud kooskõlastused ja ehitusloa EHR-ist.

Võta ühendust

Teenuse ikoon

Projektide ekspertiis

T-Modeli spetsialistidel on rohkem kui 20. aastat kogemust teede, veevarustuse, kanalisatsiooni ja sadevee projektide hindamiseks. Kui projekt eeldab niisuguseid teadmisi, mida meil endal ei ole, siis teame, kes võiksid olla usaldusväärsed koostööpartnerid.

Võta ühendust

Teenuse ikoon

Hoonete lammutusprojektid

Koostame plaani selle kohta, kuidas oleks otstarbekas hoone lammutada, kuhu viia ehituspraht jne. Hoolitseme selle eest, et projekt vastaks kõigile nõudmistele ning saaks vajalikud kooskõlastused.

Võta ühendust

Teenuse ikoon

Teehoiutööde omanikujärelevalve teostamine

Teostame teehoiutööde omanikujärelevalve teenust teede ja tänavate remont- ning ehitustöödele. Kaasame teenuse osutamiseks kvaliteetseeritud ja litsenseeritud personali. Viime läbi protsessi mis on seotud objekti kasutusele võtmisega ning garantiiaegse ülevaatustega.

Võta ühendust

Teenuse ikoon
backlighted leave

Meie visioon: Meeldiva, turvalise ja jätkusuutliku keskkonna kavandmine.

Koostades keskkonnasäästlikke, kuluefektiivseid ja kasutajasõbralikke projektlahendusi aitame kaasa parema elukeskkonna rajamisele.

Meie missioon: läbimõeldud projektlahendused

Missiooni viime ellu järgmiste tegevuste kaudu:

 • teeme keskkonnasäästlikke projektlahendusi
 • peame kinni lubadustest
 • kuulame kliendi vajadusi ja teeme parima projekti
 • panustame töötajate isiklikku arengusse
 • täiustame pidevalt ettevõtte tööprotsesse
projekteerimine

Meie koostööpartnerid

13 aasta jooksul oleme teinud koostööd paljude heade partnerite ja ettevõtetega.

Oleme pikaajaline heategevusliku Peep Sürje Fondi toetaja.

Esita päring ja võta meiega ühendust!

Usume, et hea projektide juhtimine algab põhjalikust eeltööst ja suhtlusest. Oleme sinu partner Ast Zni, ka probleemide korral!

Võta ühendust