Teede projekteerimisega kaasneb enamasti vajadus projekteerida ka muid infrastruktuuri osasid. Oma heade partnerite abiga koostame:

  • Veevarustuse, sadevee ja kanalisatsiooni projektid
  • Elektriosa, tänavavalgustuse ja side projektid
  • Sildade, viaduktide, tugimüüride projektid.
  • Koos maastikuarhitektuuri ja arhitektuuri partneritega kujundame kvaliteetset linnaruumi
  • Tellime ka projekteerimiseks vajalikud uuringud – Geodeesia, geoloogia, liiklusuuringud jm
  • Vajadusel eriosade projektid 3D mudelina koos infosisuga (BIM)

Tänu meie pikaaegsetele ja usaldusväärsetele partneritele tagame kliendile kvaliteetse projektlahenduse valmimise kokkulepitud tähtajal.