Kavandatava projekti ruumilise paiknemisest parema ettekujutuse saamiseks ja presenteerimiseks on mõttekas tellida visualiseering.

Lisaks projektlahenduse kujutamisele on võimalik lisada ka liiklejad (sõidukid, jalakäijad, jalgratturid). Visualiseeringu tegemist pakume nii enda koostatavatele projektidele kui eraldi tellitava teenusena. Visualiseeringu tellimiseks piisab ka 2D formaadis projektist. Visualiseeringu tulem võib olla fotod või video.

Vaata rohkem tehtud tööde alt.