selver kergliiklustee

Pärnu mnt 554 Selveri kaubanduskeskuse teede ja tehnovõrkude projekt

Projekteeriti Selveri kaubanduskeskusele vajalik hooneväline infrastruktuur. Projekt valmis 2017 aastal.

  • Tellija: Oma Ehitaja AS
  • Projekteeritud ala pikkus: ligi 230 meetrit
  • Projekteerimise aeg: 2016–2017
  • Ehituse valmimine: 2017
  • Projekti meeskond: Veiko Veerpalu, Andres Reisenbuk

Info projekti kohta

Olemasolevale metsa ja võsaga kaetud kinnistule projekteeriti Selveri kaubanduskeskusele vajalik hooneväline infrastruktuur.

Lahendati järgmised küsimused:
• liikluskorraldus juurdepääsu tagamiseks – Pärnu mnt lisarajad, parkimine ja kaubaveo juurdepääs
• jalakäijatele rajati kergliiklustee, kõnniteed, valgusfooridega ülekäik ja pandi paika bussipeatuse asukoht
• projekteeriti vajalikud maa-alused tehnovõrgud: reo- ja sadeveetorustik, drenaaž, sidevarustus, madal- ja kõrgepingekaablid ja tänavavalgustus.

Mis oli erilist?

Kinnistu oli võrreldes külgneva raudtee ja Pärnu maanteega madalal. Võimalikult paljude puude säilitamine ja täitepinnase mahtude optimeerimine oli omaette põnev väljakutse. Kauplusehoone ühest otsast saab maapinnalt otse esimesele korrusele, teisest otsast aga maa-alusele parkimiskorrusele. Kõrguste vahe on 3,35 m. Krundi massilist täitmist vältides sai võimalikuks suure osa olemasoleva kõrghaljastuse säilitamine. Erinevate sissepääsukõrguste kombineerimise tulemusel sobitub valminud ehitis hästi maastikuga. Kõrguste muutumine loob vaheldust ja teeb keskkonna huvitavamaks.

Vaata kaardilt objekti asukohta: