monument 2

Petserimaa Vabadussõja monumendi projekt

1938. aastal toimunud konkursi Roman Haavamägi võidutöö kavandi alusel projekteeriti graniidist monument. Projekt valmis 2020 aastal.

Info projekti kohta

T-Model osales projekteerimis- ja ehitustöövõtu hankes koos osaühinguga Kivikuvand. Lahendati järgmised ülesanded:
• monumendi, tseremoniaalplatsi ja kergliiklustee projekteerimine
• väljaku ja kõnniteede, monumendi ja lipumastide valgustuse projekteerimine
• sadeveetiigi projekteerimine
• joogiveevarustuse projekteerimine.

Mis oli erilist?

1938. aastal toimunud konkursi Roman Haavamägi võidutöö kavandi alusel projekteeriti graniidist monument. Skulptuuri oli esialgse kavandi alusel kipsist modelleerinud skulptor Tiiu Kirsipuu. Projekteeritud teedest, tehnovõrkudest ja monumendi kujust koostati 3D mudel ja pildid.
Projekteeriti tseremoniaalplats ja kõnniteed koos linnamööbli ja valgustusega. Lisaks projekteeriti pargialasse maastikukujunduseks tiik.

Vaata objekti asukohta kaardilt: