Kolde puiestee projekt

Kolde puiestee (Sõle tänav – Pelguranna tänav) rekonstrueerimine. Projekt valmis 2020 aastal.

Info projekti kohta

Projektiga lahendati olemasoleva Kolde pst rekonstrueerimine (Sõle tn – Pelguranna tn), seejuures:
• parandati jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalusi ja ohutust; rajati uus rattatee ja jalgteed
• sõiduteele projekteeriti vasakpöörderajad. See võimaldas rajada tee ületamiseks ohtussaared jalakäijatele ja jalgratturitele ning lisaks sooritada põhiteelt vasakpööret teisi liiklejaid segamata
• projekteeriti uus sademeveetorustik ja tänavavalgustus
• suures osas säilitati olemasolev kõrghaljastus ja lisaks projekteeriti uus kõrg- ja madalhaljastus koos puhkekohtadega
• Tänavale projekteeritud bussipeatused koos ootekodadega.