Peterburi tee rekonstrueerimine (Majaka -Väo). I Etapp Majaka- Väike Paala.

Projekteerimise aeg 2021-2023.

Info projekti kohta

I Ehitusetapis Projekteeriti 600m põhitänava rekonstrueerimine. Projekteeriti on uus haljastus, tänavavalgustus, foorisüsteemid, veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Täiendava haljastuse rajamiseks nähti ette sidekanalisatsiooni, elektrikaablite ja gaasitorustike ümbertõstmine.

Mis oli erilist?

Teede ja tehnovõrkude projektid on tehtud 3D-mudelina. Tehti ka visualiseering. Lähtematerjalina on tellitud 3D-geoalus sh ka maa-alused tehnovõrgud. Sademevee vooluhulkade ühtlustamiseks projekteeriti ka vihmapeenrad.

Vaata objekti asukohta kaardilt: