Eesti Traat tootmishoone teedeosa projekt

Osaühingu Eesti Traat tootmishoone teedeosa projekt

projektiga lahendati Eesti Traadi kavandatava tootmishoone ümbruse platsid, parkla ja sadevete äravool. Projekt valmis 2017 aastal.

  • Tellija:  Maru Ehitus AS
  • Projekteeritud ala pikkus: ligi 200 x 200 meetrit
  • Projekteerimise aeg: 2017–2018
  • Ehituse valmimine: 2018

Info projekti kohta

Info projekti kohta: projektiga lahendati Eesti Traadi kavandatava tootmishoone ümbruse platsid, parkla ja sadevete äravool. Muuhulgas lahendati järgmised küsimused:
• leiti hoonele ja platsidele optimaalne kõrgus, arvestades kehva pinnast ja kõrget veetaset olemasolevates kraavides
• arvutati erinevad konstruktsioonide näitajad, et vältida külmakerget
• arvutati ehitusetööde mahud maapinna 3D-mudeli järgi.

Mis oli erilist?

Eesti Traadi tootmishoone platside projekti juures olid väga rasked pinnase- ja veeolud. Standardlahenduse korral oleks pinnase vahetamise ja juurdetoomise maht läinud ebamõistlikult suureks. Otsustasime pühendada tööle veidi rohkem aega ja leidsime ökonoomsema lahenduse (tehti täiendav hulk geoloogilisi puurauke, mängisime teekallete, kõrguste ja sadevee kogumise lahenduse tüüpidega. Vähemolulises kohas lubasime ka veetaseme asfaldile lähemale). Keeruka lahenduse tulemusena sai platsi konstruktsioon piisavalt hea, loodusressursse kulus vähem, ehitaja jäi pakutud hinnaga plussi ja Eesti Traat sai hea platsi. Ehitaja kompenseeris T-Modelile vabatahtlikult tavapärasest keerukama lahenduse väljatöötamisele täiendavalt kulunud aja. Ehkki tavapärasest keerukama lahenduse kallal töötas T-Model omal algatusel, otsustas tellija lõpuks selle vaeva siiski kompenseerida.

Vaata kaardilt objekti asukohta: