Kose tee (Pirita tee – Rummu tee) rekonstrueerimise projekt

Kose tee (Pirita tee – Rummu tee) rekonstrueerimise põhiprojekt. Projekteerimise aeg 2021-2023.

  • Tellija: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
  • Projekteeritud lõigu pikkus: 1458 meetrit
  • Projekteerimise aeg: september 2021 – mai 2023
  • Asukoht: Pirita linnaosa, Tallinn
  • Projekti meeskond: Esko Välling,  Maarja Maltsaar

Info projekti kohta

Kose tee (Pirita tee – Rummu tee) rekonstrueerimise põhiprojekti eesmärk on kergliiklejatele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine ning teekatendi seisukorra parandamine. Projektiga lahendati Kose tee tänav alates Pirita teest kuni Rummuteeni, tänava kogu pikkus on 1485m. Lõigus asub 7 ristmikku ja 8 bussipeatust (4 mõlemas suunas). Kitsastest oludest tingituna on tammeallee ääres nähtud uus kõnnitee ette olemasolevas asukohas ja olemasoleva laiusega (1,8m). Lõigu lõpus on ette nähtud uus 2m laiune sõelmetest kõnnitee ühendus Rummu tee kergliiklusteega ning Lillepi pargi teedevõrgu ühendamiseks olemasoleva kergliiklusteega on ette nähtud uus 3m laiune asfaltbetoonist kergliiklustee koos 1m laiuse sõelmetest jalgrajaga. Lisaks on jalakäijatele ette nähtud ületuskohad ja ühendusteed Lillepi pargiga. Jalakäijatele on ette nähtud puhkekohti ning sõidukijuhtidele on piirkiiruse meeldetuletamiseks ette nähtud 2 kiirusemõõte tablood. Lisaks on kiiruse piiramiseks tänavale ette nähtud tõstetud ristmikud ning ületuskohad. Kõigile 8-le bussipeatustele on ette nähtud uued ootekojad.

Mis oli erilist?

Projekteerida tuli suhteliselt kitsastes oludes. Ühelt poolt oli ees kaitsealune Lillepi park kuhu sõidutee laieneda ei tohtinud. Teiselt poolt olime piiritletud erakinnistutega. Osa lõigust paiknes tammeallee all ning puude kasvutingimusi me halvendada ei tohtinud.

Vaata objekti asukohta kaardilt: