kõnnitee

Tondi tänava (Kotka tn–Seebi tn) rekonstrueerimise projekt

Tondi tänava rekonstrueerimine (Kotka tänav–Seebi tänav). Projekt valmis 2018 aastal.

Info projekti kohta

Projektiga lahendati olemasoleva Tondi tänava rekonstrueerimine (Kotka tn–Seebi tn), seejuures:
• parandati jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalusi ja ohutust; olemasolevad kõnniteed olid kitsad ja lagunenud
• projekteeriti keskmine sõidurida, mis võimaldas rajada tee ületamiseks ohtussaared jalakäijatele ja jalgratturitele; põhiteelt vasakpööret sooritavad sõidukid saavad sooritada pöörde teisi liiklejaid segamata
• projekteeriti vajalikud maa-alused tehnovõrgud: tarbevee-, reovee- ja sadeveetorustik, tänavavalgustus jm
• olemasoleva kõrghaljastuse säilitamine ja uue kõrg- ja madalhaljastuse projekteerimine.

Mis oli erilist?

Sõidutee kagupoolsesse külge projekteeritud laia kergliiklustee asukohta on tulevikus ette nähtud rajada trammitee. Kergliiklustee on kavas rajada uude asukohta koos külgnevale alale planeeritud uue äri- ja elamualaga. Kotka tn ristmikul olev raudteeülesõit asendatakse tulevikus viaduktiga.

Vaata kaardilt objekti asukohta: