kõnnitee

Tondi tänava (Kotka tn–Seebi tn) rekonstrueerimise projekt

 

Info projekti kohta

Projektiga lahendati olemasoleva Tondi tänava rekonstrueerimine (Kotka tn–Seebi tn), seejuures:
• parandati jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalusi ja ohutust; olemasolevad kõnniteed olid kitsad ja lagunenud
• projekteeriti keskmine sõidurida, mis võimaldas rajada tee ületamiseks ohtussaared jalakäijatele ja jalgratturitele; põhiteelt vasakpööret sooritavad sõidukid saavad sooritada pöörde teisi liiklejaid segamata
• projekteeriti vajalikud maa-alused tehnovõrgud: tarbevee-, reovee- ja sadeveetorustik, tänavavalgustus jm
• olemasoleva kõrghaljastuse säilitamine ja uue kõrg- ja madalhaljastuse projekteerimine.

Mis oli erilist?

Sõidutee kagupoolsesse külge projekteeritud laia kergliiklustee asukohta on tulevikus ette nähtud rajada trammitee. Kergliiklustee on kavas rajada uude asukohta koos külgnevale alale planeeritud uue äri- ja elamualaga. Kotka tn ristmikul olev raudteeülesõit asendatakse tulevikus viaduktiga.

Vaata kaardilt objekti asukohta: