Sillamäe projekt

Põhimaantee (E20; Tallinna–Narva) kogujatee

Põhimaantee 1 (E20; Tallinna–Narva) ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehituse ja Sillamäe linna lõigu ümberehitus. 2. etapp, 1. ehitusjärk.

  • Tellija: Lemminkäinen Eesti AS, huvitatud isik Maanteeamet
  • Projekteeritud ala pikkus: ligi 1600 meetrit
  • Projekteerimise aeg: 2017–2018
  • Ehituse valmimine: 2018
  • Projekti meeskond: Veiko Veerpalu, Andres Reisenbuk

Info projekti kohta

Info projekti kohta: projekteeriti riigimaantee lõik kilomeetritel 183,2–187,6, kogujatee asub Ida-Virumaal ning jääb Sillamäe linna ja Vaivara valla territooriumile. Töö teostati projekteerimis-ehitustöövõtuna. Maanteeametilt oli Lemminkäinen Eesti AS saanud ülesande korrigeerida varasemat Selektor Projekt OÜ tööd (nr P15009) ja koostada 3D-mudel ehitamise jaoks.

Lahendati järgmised küsimused:
• projekteeriti Maanteeameti poolt ehitushankega ette nähtud muudatused
• ümberprojekteeriti kergliiklustee
• koostati maastiku 3D-pinnamudel ehitusmasinate jaoks
• kooskõlastati projekt võrguvaldajatega ja taotleti ehitusluba.

Vaata kaardilt objekti asukohta: