Paldiski maantee viadukt

Paldiski maantee tunnel on plaanis rajada aastal 2023.

  • Tellija: AS Eesti Raudtee
  • Projekteeritud ala pikkus: Viadukti kogupikkus 35,13m, Tehnika tn-Paldiski mnt tunnel 36m, Wismari tunnel 36m, tugimüür ja nõlvakindlustused 295m
  • Projekteerimise aeg: 2019–2020
  • Ehituse valmimine: osaliselt realiseeritud. Viadukt, tugimüürid, nõlvakindlustused ja tehnorajatised 2021 (Paldiksi mnt tunnel plaanis rajada 2023)
  • Projekti meeskond: Maarja Maltsaar, Veiko Veerpalu, Andres Reisenbuk,
  • koostöös Selektor Projektiga OÜ-ga

Info projekti kohta

Projekteeriti Paldiski maantee viadukt, kaks tunnelit, tugimüürid ning nõlva kindlustused, tehnorajatiste platvormid, kergliiklusteede ühendused, tugev- ja nõrkvoolu ümberehitus ning vee- ja kanalisatsioonitorustikud.