Ehte tn projekteerimine

 

  • Tellija: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
  • Projekteeritud lõigu pikkus: 178 meetrit
  • Projekteerimise aeg: august 2023 – märts 2024
  • Asukoht: Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn
  • Projekti meeskond: Esko Välling, Andres Reisenbuk, Maarja Maltsaar

Info projekti kohta

Projekti eesmärk oli koostada lahendus Ehte tn rekonstrueerimiseks koos kergliiklusteede ning tänavavalgustuse rekonstrueerimisega, et tänavaruum ümber kujundada ohutumaks ja inimsõbralikumaks. Kuna tänavalõigu ääres asub Gümnaasium, siis liigub tänaval palju lapsi. Seega on kogu asendiplaaniline lahendus ja liikluskorraldus tehtud jalakäijaid eelistades.

Tänava äärde on kavandatud terviklik jalgteede võrgustik, mis koosneb 2,5-3,1m laiustest jalgteedest. Jalakäijate ohutumaks ja mugavamaks liikumiseks on ol.ol Ehte tn 9 äärset jalgteed ette nähtud laiendada 2,6m laiuseks. Kooli sissesõidust alates on kavandatud uus 2,6-3,1m laiune jalgtee Kolde pst promenaadini. Kolde pst 88 esine jalgtee on ühendatud ol.ol bussipeatuse ja Kolde pst ülekäigurajaga. Kõik ülekäigud on tehtud jalakäijaid eelistavad – st tõstetud.

Liiklus tänaval on kogu ulatuses tehtud ühesuunaliseks (suunal Ehte tn – Kolde pst). Sõidutee on valdavalt 3,5m laiune (lõigu alguses ja kooli sissesõidu juures on veoautode pöörderaadiuseid arvestades tehtud tänavale laiendused). Ristmikud on tehtud kompaktsemaks ning kooli mahasõidu juures on kiiruse vähendamiseks ette nähtud sõidukitele ümberpõige. Tänavaruumi ilmestamiseks on lisatud tänavale uut madalhaljastust. Kolde pst 88a kinnistule (parkla keskosa lähedusse) on ette nähtud puhkekoht. Projekteeritud on uus tänavavalgustus ning sademevee ja reoveekanalisatsioon.

Vaata objekti asukohta kaardilt: