Viru tänava rekonstrueerimise projekt

Kuninga tänava, Vana turu tänava ja Viru tänava rekonstrueerimise projekt

Projektiga muudeti Viru, Vana turu ja Kuninga tänav jalakäijate tsooniks ning tänavakattele markeeriti hävinud Viru väravate hoonete kontuurid. Projekt valmis 2016 aastal.

  • Tellija:  Tallinna Kommunaalamet
  • Lõigu pikkus: 350 meetrit
  • Projekteerimise aeg: 2014–2015
  • Ehituse valmimine: 2016
  • Projekti meeskond: Veiko Veerpalu, Andres Reisenbuk

Info projekti kohta

Projektiga muudeti Viru, Vana turu ja Kuninga tänav jalakäijate tsooniks ning tänavakattele markeeriti hävinud Viru väravate hoonete kontuurid. Projekt jätkas Harju ja Kullassepa tänava jalakäijate tänava kontseptsiooni.
Viru, Vana turu ja Kuninga tänava lõigud moodustavad nüüd ühtse ruumilise terviku. Sõidutee ja kõnnitee projekteeriti ühte tasandisse. Arvestada tuli muinsuskaitse eritingimustega ja arhitektuurse tänavaruumi kujundusega.

Projektist lähemalt

Liikluskorralduslikud muudatused

Piirati täiendavalt autoliiklust ja nähti ette pollarid. Kogu tänava pikkuses projekteeriti varasemate kõnniteede asemel 2–3 meetri laiune siledate gra-nii¬dist plaatidega pind. Erineva pinnatöötluse, suuruse ja värviga graniitkividega markeeriti tänavale autoliiklusala (autoliiklus on piiratud ajaliselt ja otstarbeliselt), kõnniteed, hävinud Viru väravate hoonete kontuurid. Lisaks valmisid sadevee ärajuhtimiseks graniidist spetsiaal-selt välja lõigatud rennielemendid. Projekteeriti maa-aluste tehnovõrkude asendamine ja remont.

Mis oli erilist?

Vanaaegne graniitkivist parkettkate, täringukivikate ja graniitplaadid paigal-dati jäigale dreenbetoonalusele. Selleks kasutati tsemendi baasil spetsiaalset paigaldussegu. Kivide vuugivahed on aga täidetud spetsiaalse vuugiseguga. Sellist konstruktsiooni pole Eestis varem kasutatud. Eeliseks see, et kivid on jäigalt kinni ega tule lahti. Konstruktsiooni sattunud vesi ei löö külmudes plaate lahti, sest vee liikumine läbi betoonaluse allapoole ei ole takistatud. Vastavalt hanketingimustele mõõdistati tavapärasest suurema täpsusega maapealne situatsioon, sh ühe m kõrguseni ka olemasolevate hoonete fassaadid. Mõõdistati ka maa-alused tehnovõrgud ja tehti neist 3D-mudel. Vastavalt hanketingimustele projekteeriti ka 3D-teekonstruktsioon ja maa-alused tehnovõrgud. Tehnovõrkude elemendid projekteeriti 3D-mudelis vastavalt nende tegelikele mõõtmetele. 2020 on vastavalt T-Model OÜ poolt 2014 koostatud 3D-mudelile Arutec OÜ poolt InfraWorksis kokku pandud uus BIM-mudel. Mudelile saab InfraWorksis lisada BIM-nõuetele vastavad infokihid.

Vaata kaardilt objekti asukohta: