Kurekivi tee L4, Pärnoja tee L4, L5 ja L6 teede ja tehnovõrkude projekt

Projekteerimise aeg 2022-2024.

  • Tellija: Fredfund Kuremetsa OÜ
  • Projekteeritud lõigu pikkus: 535 meetrit
  • Projekteerimise aeg: oktoober 2022 – veebruar 2024
  • Asukoht: Kurekivi tee, Pärnoja tee, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa
  • Projekti meeskond:  Maarja Maltsaar

Info projekti kohta

Projekt on koostatud detailplaneeringu alusel. Projektiga lahendati sõidutee ning selle kõrval paiknev jalgtee koos valgustuse, side, kütte- ja gaasitrassidega TP staadiumis ning veevarustuse-, tuletõrjevee-, kanalisatsiooni ja drenaažisüsteemid EP staadiumis. Sõidutee on 7,0m laiune ning jalgtee 3,0m laiune. Lõigus asub 2 ristmikku. Lahendatud on Kurekivi tee 17, 24 ja 26 kinnistute juurdepääsud. Teiste kinnistute juurdepääsud on ette nähtud lahendada kinnistusiseste tööprojektidega. Sademeveed on lahendatud osaliselt kraavidega ning osaliselt drenaažisüsteemiga.

Vaata objekti asukohta kaardilt: