T-Model Järelevalve OÜ on hinnatud partner teeehitustöödel

Pakume terviklikku omanikujärelevalve teenust kaasates suurte kogemustega insenere. Oleme partneriks alates projekti ideest kuni selle realiseerimiseni. Meeskonna summeeritud kogemustepagas ületab 50 teedeehituse hooaega.

Parim lahendus

Pakume kliendile põhjalikku ja sisulist omanikujärelevalve teenust.

Tellija professionaalne abistamine ehitusprotsessis, et tagada ehitustööde vastavus projektile, seadusandlusele ja normdokumentidele ning sellega ka kvaliteetne ja kestev lõpptulemus. Järelevalve teenust välitöödest kuni dokumentide täitmiseni. Rakendada võimalusel ka innovaatilisi lahendusi ehitustöödel. Kaasame ka täiendavaid eriala tipp spetsialiste parima lahenduse saamiseks.

Ehituskulud optimaalsed

Kvaliteet mitte kvantiteet.

Pakume kliendile parimat võimalikku lahendust. Töötame selle nimel, et valminud rajatis oleks ajas kestev ja vastupidav, põhimõte: „isalt pojale ja poja pojale“.

Oleme olemas

Oleme kliendi jaoks alati olemas

Mis iganes küsimused kliendil tekivad, leiame alati aega, et nendega võimalikult kiiresti tegeleda. Omanikujärelevalve tegevused ei lõpe üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamisega.

Teehoiutööde omanikujärelevalve teostamine

Teostame teehoiutööde omanikujärelevalve teenust teede ja tänavate remont- ning ehitustöödele. Kaasame teenuse osutamiseks kvaliteetseeritud ja litsenseeritud personali. Viime läbi protsessi, mis on seotud objekti kasutusele võtmisega ning garantiiaegse ülevaatustega.

Omanikujärelevalve teenuse teostamine:

 • Teedel ja tänavatel sealhulgas jalg- ja jalgrattateed, parklad ja platsid.

Põhilised tegevused:

 • Projektis kasutatavate materjalide vastavuse kontrollimine kehtestatud nõuetele ja esitatud projektile;
 • Kasutatavate materjalide mahtude ning lepingule ja projektile vastavuse kontrollimine;
 • Ajagraafikus püsimise kontrollimine, vajadusel ajagraafiku korrigeerimiseks korralduste andmine, vajadusel ettepanekute tegemine muudatuste sisseviimise osas;
 • Liikluskorraldus skeemide kontrollimine ja liikluskorralduse vastavuse kontrollimine objektil;
 • Nõuetekohase tööde vastuvõtmise korraldamine ja selle nõuetekohase dokumenteerimise kontrollimine;
 • Täitedokumentatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimine;
 • Töökoosolekute korraldamine ja nõuetekohane protokollimine;
 • Vastuvõtukomisjoni kokkukutsumine ja selles osalemine;
 • Garantiiaegse ülevaatuse korraldamine.

Sinu usaldusväärne teede projekteerija.
Alati head teed!

Võta meiega julgelt ühendust ja leiame lahenduse.

Hinnapakkumise koostamiseks vajame:

 • Lühikirjeldust olukorrast või probleemist.
 • Kinnistu aadressi ja asukoha või tööde mahu määrangut.
 • Dokumentatsiooni olemasolul vajame olukorra hindamiseks võimalusel järgnevaid andmeid: detailplaneeringu seletuskiri, põhijoonis ja tehnovõrkude koondplaan; geodeetiline uuring ja geoloogiline uuring.

Jälgi meid sotsiaalmeedias:

  Oleme su pikaajaline koostöö partner. Kirjuta meile ning leiame parima võimaliku lahenduse!