T-Model Järelevalve OÜ on hinnatud partner teeehitustöödel.

Pakume terviklikku omanikujärelevalve teenust kaasates suurte kogemustega insenere, et pakkuda kvaliteetset teenust.

Parim lahendus

Pakume kliendile põhjalikku ja sisulist omanikujärelevalve teenust

Tellija professionaalne abistamine ehitusprotsessis, et tagada ehitustööde vastavus projektile, seadusandlusele ja normdokumentidele ning sellega ka kvaliteetne ja kestev lõpptulemus. Rakendada võimalusel ka innovaatilisi lahendusi ehitustöödel.

Ehituskulud optimaalsed

Kvaliteet mitte kvantiteet

Pakume kliendile parimat võimalikku lahendust.

Oleme olemas

Oleme kliendi jaoks alati olemas

Mis iganes küsimused kliendil tekivad, leiame alati aega, et nendega võimalikult kiiresti tegeleda.

Teehoiutööde omanikujärelevalve teostamine

Teostame teehoiutööde omanikujärelevalve teenust teede ja tänavate remont- ning ehitustöödele. Kaasame teenuse osutamiseks kvaliteetseeritud ja litsenseeritud personali. Viime läbi protsessi, mis on seotud objekti kasutusele võtmisega ning garantiiaegse ülevaatustega.

Omanikujärelevalve teenuse teostamine:

  • Teedel ja tänavatel sealhulgas jalg- ja jalgrattateed, parklad ja platsid.

Põhilised tegevused:

  • Projektis kasutatavate materjalide vastavuse kontrollimine kehtestatud nõuetele ja esitatud projektile;
  • Kasutatavate materjalide mahtude ning lepingule ja projektile vastavuse kontrollimine;
  • Ajagraafikus püsimise kontrollimine, vajadusel ajagraafiku korrigeerimiseks korralduste andmine, vajadusel ettepanekute tegemine muudatuste sisseviimise osas;
  • Liikluskorraldus skeemide kontrollimine ja liikluskorralduse vastavuse kontrollimine objektil;
  • Nõuetekohase tööde vastuvõtmise korraldamine ja selle nõuetekohase dokumenteerimise kontrollimine;
  • Täitedokumentatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimine;
  • Töökoosolekute korraldamine ja nõuetekohane protokollimine;
  • Vastuvõtukomisjoni kokkukutsumine ja selles osalemine;
  • Garantiiaegse ülevaatuse korraldamine.
backlighted leave

Meie visioon: Meeldiva, turvalise ja jätkusuutliku keskkonna kavandmine.

Koostades keskkonnasäästlikke, kuluefektiivseid ja kasutajasõbralikke projektlahendusi aitame kaasa parema elukeskkonna rajamisele.